Valparna 6,5 veckor. 2011-06-04
Hane blå. "Zennovy Zuperba Zingo"
 
Hane lila. "Zennovy Grand Pommac"
 
Tik orange. "Zennovy Exellent Champis"
   
Tik röd. "Zennovy Refreshing Pepsi"
Senast uppdaterad 23.08.2011